Agnieszka Frankw elazny

(president)

Sabrina Simoni

jury